Αρχείο για Μαΐου, 2015

My Godness!

Posted: 5 Μαΐου 2015 in Σκέψεις-Κείμενα

Στην έκθεση που ακολουθεί, μαθητές ζωγραφίζουν τον Θεό.  Το θέμα της έκθεσης αναφέρεται στον προσωπικό τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα παιδιά την έννοια του θείου, και πέρα από τη ζωγραφιά μπορούσαν να γράψουν κι ένα μικρό κείμενο. Τα παιδιά που συμμετείχαν, με έργα τους, είναι μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και κάποιοι του Λυκείου. Εμείς παραθέτουμε μερικά μόνο απ’ αυτά. Οι ηλικίες των παιδιών είναι (από αριστερά προς δεξιά)

Πρώτη ζωγραφιά: 10 ετών

Δεύτερη ζωγραφιά: 10 ετών

Τρίτη ζωγραφιά: 6 ετών

Tέταρτη ζωγραφιά: 9 ετών

Πέμπτη ζωγραφιά: 10 ετών

Έκτη ζωγραφιά: 13 ετών

Έβδομη ζωγραφιά: 11 ετών

Όγδοη ζωγραφιά: 11 ετών

Ένατη ζωγραφιά: 16 ετών

Advertisements